Fondo cabecera Concello de Mondoñedo
Inicio » Novas

Novas

Novas

CONVENIO ENTRE A CONSELLERíA DE CULTURA, EDUCACIóN, FORMACIóN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES E O CONCELLO DE MONDOÑEDO PARA OBRAS DE REFORMA NO CENTRO CULTURAL SANTA EMILIA DE MONDOÑEDO

Convenio-SantaEmilia_2023

Este Concello foi beneficiario dun CONVENIO ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACION PROFESIONAL E UNIVERSIDADES E O CONCELLO DE MONDOÑEDO PARA OBRAS DE REFORMA NO CENTRO CULTURAL SANTA EMILIA DE MONDOÑEDO, asinado o 27 de setembro de 2023.

Esta obra realizouse según o “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA ACTIVIDADES CULTURALES EN MONDOÑEDO. LUGO” obrante no expediente, por importe de 48.400,00 €, IVE incluído, redactado pola Arquitecta, Gloria Trigo Mayor.

Realizaronse os procedementos oportunos para a contratación do citado proxecto, resultando que mediante Acordo da Xunta de Goberno Local do 16 de outubro de 2023, adxudicouse esta obra á empresa CONSTRUGAL OURENSE, SL con CIF B44790996, no importe total, IVE incluído, de 48.400,00 €.

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Mondoñedo
Concello de Mondoñedo
Plaza do Concello N°1 – 27740 Mondoñedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 524 003
E-mail: concellomondonedo@gmail.com