Fondo cabecera Concello de Mondoñedo
Inicio » Novas

Novas

Novas

Ampliación e modernización de todo tipo de pequenas empresas que desenvolven actividades non agrarias, dentro da medida 6.4 "Investimentos en actividades non agrarias" do PDR de Galicia 2014-2020

AxudasEmpresasRural 2023

A liña de axudas principal está destinada exclusivamente á modernización de empresas existentes, mediante a adquisición de maquinaria e equipamentos novos afectos á actividade empresarial.

O prazo de presentación de solicitudes será de 1 mes dende a data da publicación.

A concesión de axudas será en concorrencia competitiva e os promotores en ningún caso poderán ter iniciados os investimentos antes da data da solicitude de axuda.

Beneficiarios:

 1. As microempresas e pequenas empresas ubicadas en zona rural
 2. Persoas físicas que residan nunha zona rural.
 3. Titulares e/ou membros dunha unidade familiar dunha explotación agraria que diversifiquen as súas actividades en ámbitos non agrícolas e que desenvolvan o seu proxecto na propia explotación

Proxectos Subvencionables:

Os proxectos deben ter un orzamento elixible superior a 10.000 € e inferior a 220.000 €. No caso de proxectos promovidos no sector da artesanía, os límites anteriores quedan establecidos en 5.000 € e 100.000 € respectivamente.

 1. Industrias, fábricas e locais destinados á produción de bens e materiais. Non obstante o anterior, os investimentos relacionados coa utilización da madeira como materia prima ou fonte de enerxía limitaranse ás operacións de segunda transformación.
 2. Transformación e/ou comercialización de produtos agrarios, cando o produto final do proceso de transformación e/ou comercialización derivado dos investimentos non estea incluído no anexo I do Tratado de Funcionamento da Unión Europea (TFUE). Non obstante o anterior, para este sector de actividade excluiranse aqueles proxectos cun orzamento elixible superior a 60.000 €.
 3. Prestación de servizos en calquera sector económico, con exclusión das empresas de servizos de maquinaria agrícola e forestal e das empresas de servizos enerxéticos
 4. Prestación de servizos sociais (garderías, coidado de anciáns, de persoas con discapacidade, granxas-escola...).
 5. Actividades de ocio, recreativas e deportivas.
 6. Artesanía e actividades artesanais.
 7. Actividades baseadas na innovación tecnolóxica e no comercio electrónico.
 8. Actividades nos sectores da enxeñaría, arquitectura, servizos técnicos, limpeza industrial e veterinaria.
 9. Comercio polo miúdo de produtos non incluídos no anexo I do TFUE.

Gastos Subvencionables

Con carácter xeral, será subvencionable a compra de maquinaria e equipamentos novos afectos á actividade empresarial, e que sexan necesarios para desenvolvemento da actividade produtiva da empresa.

Importe da Axuda

45% dos gastos subvencionables

Para calquera dúbida os promotores poden informarse a través do enderezo electrónico: infoagader@xunta.gal ou nos teléfonos: 981547369 - 981547382 - 981542690

Información sobre el documento

Escudo del  Concello de Mondoñedo
Concello de Mondoñedo
Plaza do Concello N°1 – 27740 Mondoñedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 524 003
E-mail: concellomondonedo@gmail.com