Fondo cabecera Concello de Mondoñedo

Actualidad

GASTOS CORRENTES DERIVADOS DA SITUACIÓN DE EMERXENCIA SANITARIA POR MOR DO CORONAVIRUS (COVID-19). PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2021

escudo_cabeceira_gl GASTOS CORRENTES DERIVADOS DA SITUACIÓN DE EMERXENCIA SANITARIA POR MOR DO CORONAVIRUS (COVID-19). PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2021

Que segundoa documentación que consta nestas dependencias municipais, resulta que esteConcello foi beneficiario, no ano 2021, da actuación GASTOS CORRENTES DERIVADOSDA SITUACIÓN DE EMERXENCIA SANITARIA POR MOR DO CORONAVIRUS (COVID-19),incluída no PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2021 daDeputación de Lugo.

O 14 de marzo de 2020 declarouse oestado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada poloCoronavirus COVID-19, ao abeiro do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo (BOEnúm. 67, do 14 de marzo). Esta enfermidade, considerada pandemia, polaOrganización Mundial da Saúde, provocou un serio risco para a saúde das persoasdebido á súa elevada capacidade de contaxio.

As distintas administraciónsestatais e autonómicas adoptaron unha serie de medidas para tratar de reduciros seus efectos, principalmente o confinamento, e logo a recomendación dunhaserie de medidas hixiénicas e sanitarias coa fin de previr a súa propagacióndun xeito masivo. Neste caso, no ano 2021, houbo dúas liñas de actuación:

  1. MATERIAL HIXIÉNICO-SANITARIO MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19

Unha destas medidas foi a deadquisición de material hixiénico sanitario medidas preventivas COVID-19.

  1. BRIGADA DESINFECCIÓN COVID-19: SALARIO E SEGURIDADE SOCIAL DE 2 EMPREGADOS A MEDIA XORNADA

Neste caso o Concello deMondoñedo, estimou a necesidade de destinar 2 persoas do seu plantel municipal(non foron novas contratacións), isto é, un operario, e un peón de limpeza, paraa realización de labores de limpeza, desinfección e desinfectación de locais ebens inmobles de titularidade pública e/ou municipal ao longo de todo o ano,imputando únicamente, neste programa, os custos de nóminas e seguridade socialde media xornada destes dous traballadores.


Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Mondoñedo
Concello de Mondoñedo
Plaza do Concello N°1 – 27740 Mondoñedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 524 003
E-mail: concellomondonedo@gmail.com