Fondo cabecera Concello de Mondoñedo

Actualidade

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS PLAN ÚNICO 2021: ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA (NÓMINAS E SEGUROS SOCIAIS DO DIRECTOR E DOUS MESTRES). PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2021

escudo_cabeceira_gl PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS PLAN ÚNICO 2021: ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA (NÓMINAS E SEGUROS SOCIAIS DO DIRECTOR E DOUS MESTRES). PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2021

Que segundoa documentación que consta nestas dependencias municipais, resulta que esteConcello foi beneficiario, no ano 2021, da actuación PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS PLAN ÚNICO 2021: ESCOLA MUNICIPAL DEMÚSICA (NÓMINAS E SEGUROS SOCIAIS DO DIRECTOR E DOUS MESTRES), incluída no PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COSCONCELLOS 2021 da Deputación de Lugo:

AEscola Municipal de Música, é un centro de titularidade pública, que dependedirectamente do Concello de Mondoñedo, que desenvolve a súa actividade durante todo o ano. O plantel docente co que contou a Escola de Música naanualidade 2021, e imputado a este programa do Plan Único é o seguinte:

- Juan RamónCarballal González: Director e profesor que impartiu violín, viola,interpretación musical, orquestra.

- XuliaNogueira Fernández: Profesora de Violoncello, contrabaixo, Coro, Linguaxemusical, música e movemento e formación de adultos.

- Rubén SollosoIrimia: Profesor de instrumentos de metal (trompeta, trompa, trombón,...) ebanda.

AEscola Municipal de Música conta con alumnas/os de todas as idades, xente mozae adulta, en grupos diferenciados por idades, veciños de Mondoñedo e o Concellolimítrofe de Lourenzá.

Amaior abundamento, a Escola Municipal de Música realizou unha serie deactividades ao longo do ano 2021, a maiores dos ensaios individuais coalumnado, como son, concertos, actuacións musicais para o público mindoniense,etc.

É moiimportante subliñar, que a celebración destas actividades presenciais, vironsealteradas, debido á enfermidade provocada polo Coronavirus Covid-19, declaradapandemia pola OMS. O director e os docentes continuaron contratados todo o ano2021,e cando foi necesario durante o mes de xaneiro, teletraballando,realizando todas as actividades posibles de xeito presencial a partir do mes defebreiro.

En conclusión, a Escola de Música, nunha vila de grantradición cultural pero cunha limitación notable de recursos económicos, como éMondoñedo, é fundamental de cara á súa contribución á posta en valor da culturamusical, ademais de servir como medio de esparexemento e actividade de ocio,para mozos/as e adultos, contribuíndo tamén a proporcionar ao seu alumnado, nonsó coñecementos culturais, senón todos os beneficios inherentes á prácticadunha actividade musical: mellora dashabilidades lectoras e de escritura, sobre todo en nenos/as con dislexia,mellora do estado anímico, así como a mellora de relación cos demais, etc.

Polotanto, a Escola de Música constitúe un medio fundamental de promoción edinamización cultural para o público de todas as idades do noso Concello.

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Mondoñedo
Concello de Mondoñedo
Plaza do Concello N°1 – 27740 Mondoñedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 524 003
E-mail: concellomondonedo@gmail.com