Fondo cabecera Concello de Mondoñedo

Actualidade

BANDO - convocatoria das subvención do Programa de fomento da conservación, da mellora da seguridade e utilización e da accesibilidade en vivendas do Plan estatal de vivenda 2018 - 2021

BANDO

D. MANUELÁNGEL OTERO LEGIDE, ALCALDE EN FUNCIÓNS DO EXCMO. CONCELLO DE MONDOÑEDO 

FAI SABER;

Que saíronpublicadas no DOG No 54 do 22 de marzo a convocatoria das subvención do Programade fomento da conservación, da mellora da seguridade e utilización e da accesibilidadeen vivendas do Plan estatal de vivenda 2018 - 2021 amparadas polas basesreguladoras que foron publicadas no DOG no 143 do 30 de xullo de 2019. Códigode procedemento: V1422E.

BENEFICIARIOS:Persoas físicas, comunidades de persoas propietarias ou agrupacións de comunidadesde persoas propietarias, agrupación de persoas propietarias, que sexanpropietarias ou inquilinas de vivendas ou de edificios.

As vivendas deben de estar habitadas, xustificando concertificado de empadroamento.

TIPOS DE AXUDA E CUANTIAS:

LIÑA B: Fomento da conservación, damellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivenda: (cubertas,fachadas, ascensores, domotica, adecuación interior da vivenda etc...)

Axuda: A contíamáxima de subvención será do 40% do custo subvencionable podendo acadarata o 75% se os ingreso da unidade de convivencia son inferiores a tres veces oIprem.ara actuacións de conservación.

O ámbito destas axudas e para as seguintesparroquias:

Oirán. Couboeira, Figueiras, Masma. Viloalle, Argomosoe Sta. Maria Maior

O prazo para solicitar as axudas remata o 22 de Abril de2021

Para a tramitación e asesoramento: Oficina Municipalde Rehabilitación. Teléfonos 982521402-982524003.

O que se faisaber para xeral coñecemento, en Mondoñedo.

O Alcalde doExcmo. Concello de Mondoñedo Don Manuel Ángel Otero Legide

Descarga do arquivo

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Mondoñedo
Concello de Mondoñedo
Plaza do Concello N°1 – 27740 Mondoñedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 524 003
E-mail: concellomondonedo@gmail.com