Fondo cabecera Concello de Mondoñedo

Actualidade

AXUDAS FRONTE Á COVID-19

BANDO DA ALCALDÍA

DON MANUEL ANGEL OTERO LEGIDE , Alcalde-Presidente doConcello de Mondoñedo por medio do presente,

FAI SABER:

O Boletín Oficial da Provincia, publica hoxe as bases quevan regular as axudas aprobadas no pasado pleno por unanimidade de todos osgrupos políticos con representación neste concello, e seguindo as instruciónsda mesa de traballo, creada co obxecto de buscar fórmulas de axuda, que sópretenden ser de utilidade neste momento tan complexo.

A Información máis relevante recollida nas bases paso aresumilas a continuación:

Poderán acollerse a estas axudas:

1. Osque desenrolen unha actividade que non teñacondición de esencial.

2. Osque a lo menos durante tres meses visen reducido o seu horario de apertura opúblico e reducido o seu aforo o máximo.

Axudas :

  • Suspendese a aplicación das taxas deterrazas para o ano 2021 ( o igual que 2020)
  • Suspendese o cobro de auga e lixo nestebimestre , os negocios afectados por esta situación excepcional.

Ademais, este instrumento busca achegar , coa maior axilidade posible e evitando omáximo a burocracia , axudas para os gastos aquí subvencionables ( que non seatopan recollidos en outras liñas de axudas ), e nos que as Pemes e autónomosestán obrigados a incorrer :

  • gastos en material de protección :mascarillas, hidroxel,mamparas ¿.

Parapoder recibir esta axuda ,deberán aportarse facturas xustificativas do gasto(15/03/2020 e 1/02/2021), copia do NIF ou CIF,declaracion de alta de imposto de actividades económicas, certificado bancario, solicitude asinada

  • As axudas chegaran ata 300 euros nos queas limitacións son menores
  • No caso de aqueles que tiveran que pechare non desenrolar a súa actividade , deberán presentar unha declaración xuradapara poder incrementar esta contía ata un máximo de 500 euros .
  • Esta contía pode chegar ata os 3000 eurosaqueles negocios que acometeron obras para adecuarse a normativa covid .

Prazo:

Rematará o 28 de Febreiro 2021

OAlcalde

Manuel Angel Otero Legide .

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Mondoñedo
Concello de Mondoñedo
Plaza do Concello N°1 – 27740 Mondoñedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 524 003
E-mail: concellomondonedo@gmail.com