Fondo cabecera Concello de Mondoñedo
Inicio » Novas

Novas

Novas

A Asociación Barrio dos Muiños convoca un Concurso de deseño do Logotipo para a ABDM.

Concurso Logotipo ABDM

A Asociación Barrio dosMuiños convoca un Concurso de deseño do Logotipo para a ABDM.

Bases doConcurso

1. Convocatoria. A presente convocatoria ten por obxectivoa de dotar a ABDM dun logotipo e facer partícipe a asociados e a calquer persoaque desexe.

2.Participantes. Poderánparticipar todas as persoas que aceiten as bases do concurso.

3. Deseño. O deseño debe ser unha proposta orixinalenfocada para ser un logotipo da Asociación do Barrio dos Muiños.

4. Entregadas propostas. Poderaseachegar as propostas ao mail da ABDM (barriodosmuinhosasociacion@gmail.com)ou aos membros da Directiva.

Debe conter:

1. Deseño a cor e en branco e negro en A4(sen anotacións nin o nome da persoa participante)

2. Nome do participante e telefone decontacto e mail. No caso de ser entregado o deseño en papel, deben ser anexadosnun sobre.

5. Prazo depresentación. Poderán presentarsepropostas até o dia 30 de Abril.

6. Xurado. O xurado estará compostos por 3 persoas,unha persoa da Directiva, e duas persoas máis procedentes dos ámbitos deDeseño, Martketing, Belas, Artes...

7. Gañador. O xurado elexerá o gañador de entre todasas persoas participantes ou no seu caso deixar deserto. Farase público pordiferentes meios aos participantes e socios, exibindo o resultado no tabuleiroda ABDM, informando polas redes e correo electrónico. Valorarase as ideas queteñan orixinalidade e o desenvolvemento da imaxe corporativa.

8. Premio. O premio consisitirá nun trofeo, máis unbono de 75€ para usar nos comercios e profisionais dos Muiños e tamén 75€ enefectivo.

9. Dereitosde Autor. Todas as persoas aoparticiparen aceptan consentir que o logotipo será de libre uso pola ABDMpermitindo o seu uso sen ningún tipo de restrición nin obriga, ademais tamén otraballo pode ser modificado e adaptado, criando obras derivadas.

NOTA: a seguir un arquivo en pdf coas bases. Documento remitido pola Asociación Barrio dos Muíños.

Descarga do arquivo

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Mondoñedo
Concello de Mondoñedo
Plaza do Concello N°1 – 27740 Mondoñedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 524 003
E-mail: concellomondonedo@gmail.com