Fondo cabecera Concello de Mondoñedo

Actualidade

O CONCELLO DE MONDOÑEDO COMPLETA O PLAN DE DINAMIZACIÓN PARA A ÁREA DE REHABILITACIÓN REXURBE, QUE INCLÚE OBRAS DE URBANIZACIÓN E EN EDIFICIOS

Plan Dinamización Área Rexurbe_2020 👉Co envío á Xunta do Plan de Dinamización complétase o procedemento para iniciar o mecanismo para execución das rehabilitacións previstas na Rexurbe, de modo que se poida empezar a desenvolver en canto se supere a crise

👉Ademais da rehabilitación deedificios, o plan prevé intervencións en tres ámbitos urbanos: acceso por Rocha de Vélez e Os Castros; ampliación e mellora do Camiño da Valada (enlace de Río de Xisto e os xulgados), con servizos propiamente urbanos; rehabilitación da capela de Alcántara

👉O orzamento total é de 5,8 millóns, entre as inversións públicas (57,76%) e privadas

👉Inclúe unha liña de axudas públicas á iniciativa privada, por importe de 150.000 euros

👉Co deseño deste plan o goberno municipal dá un paso máis no desenvolvemento do seu proxecto de cidade e da estratexia para levalo á práctica

👉O teletraballo permite ao Concello avanzar na tramitación de asuntos que terán un peso fundamental na recuperación económica no municipio, despois do parón imposto pola pandemia

👉Todos os grupos municipais que conforman a Corporación Municipal contan xa con este documento para o seu análise.

👇
O Concello mindoniense cumpre estritamente as disposicións para evitar contaxios nesta grave crise por coronavirus que sofre o país e mantén operativos todos os servizos precisos para atender aos veciños nesta conxuntura. Pero, ao mesmo tempo, e por medio do teletraballo, aproveita para avanzar con rapidez en trámites necesarios para ter todo a punto para estar en condicións de desenvolver os seus proxectos en canto se supere a crise, co fin de recuperar e fortalecer o pulso económico do municipio. Algunhas desas intervencións prevense na Área Rexurbe; para completar a súa tramitación só faltaba, o Plan de Dinamización, que acaba de ser remitido á Xunta. É un paso máis no desenvolvemento do proxecto de cidade que ten o goberno municipal, e forma parte da súa estratexia nos planos urbanístico, económico e social.

Co Plan de Dinamización, segundo se indica na propia documentación, preténdese seguir avanzando mediante a Área Rexurbe na rexeneración e rehabilitación que Mondoñedo xa iniciou. Para elo fíxanse obxectivos a curto, medio e longo prazo e integra actuacións e medidas propostas considerando aspectos económicos, sociais, culturais, ambientais, empresariais e tecnolóxicos. Trátase polo tanto, non só de rehabilitar e recuperar espazos, senón, como se indica no propio plan, de darlles contido, de ocupalos, de xerar actividade, de facelos atractivos para a iniciativa empresarial e comercial, así como para as novas xeracións que queiran asentarse no municipio. E sempre buscando a colaboración entre o privado e o público.

A delimitación da Área Rexurbe inclúe 10 edificios en estado ruinoso, 27 en mal estado e outros 142 en condición deficientes. O estímulo a intervención na parte en peor estado do parque inmobiliario, complétase, no aspecto urbanístico, con actuacións públicas, acollidas as facilidades que dá a declaración de Área Rexurbe, nos entornos urbanos.

As intervención urbanísticas son tres. Por un lado, a ampliación do acceso por Rocha de Vélez e os Castro e un aparcadoiro; o obxectivo é mellorar os servizos e os acceso á parte alta da cidade e ás vivendas desta zona, contribuír á consolidación do Centro San Rafael, a desconxestión do tráfico dentro da área urbana do conxunto histórico e ampliación do número de prazas de aparcadoiro na contorna do centro urbano para facilitar a mobilidade peonil na cidade. O custe estimado é de 499.286 euros.

Doutro lado, a ampliación e mellora do Camiño da Valada (enlace entre Río de Xisto e os xulgados), con dotación dos servizos propios dunha área urbana. Con esta ampliación daríase servizo aos Xulgados de Primeira Instancia de Mondoñedo, á zona da Alcántara, ao centro da cidade e ao aparcadoiro localizado na antiga horta do Convento da Alcántara. O orzamento é de 300.000 euros.

Por último, o plan inclúe as obras de rehabilitación da Capela da Orde Terceira na Alcántara. No propio documento se indica que a rehabilitación deste espazo suporá poñer fin ás obras nesa zona, na que se concentran a Escola Municipal de Música, o Auditorio Municipal, o Albergue Municipal de Peregrinos, Os xulgados e o Centro de Interpretación do Camiño Norte. Orzamento: 200.000 euros.

As actuacións previstas inclúen o adecentamento de xardíns interiores, así como un parque infantil cuberto no casco histórico.

En canto ao orzamento, hai que destacar que alcanza os 5,8 millóns de euros, a executar no período 2020-2022. A estimación do custo das obras de rehabilitación sitúase en 3,7 millóns.

Neste caso, a Administración pode financiar ata o 40% dos custe das obras, sen IVE, cun límite máximo por edificio de 200.000 euros. O importe dos traballos de urbanización superarán o millón. Os equipamentos e dotacións están estimados en 285.000 euros e as intervención en locais comerciais, 375.000. O custe dos equipos técnicos e de xestións calcúlase en 400.000 euros. Porcentualmente, á iniciativa privada corresponderalle aportar o 42,2%, mentres que entre Xunta e Concello cubrirán o resto.

O plan inclúe igualmente o apoio á iniciativa privada, de modo que se prevén axudas para mellora de baixos comerciais e actuacións similares para potenciar e promocionar o comercio de proximidade. A aportacións pública a estas iniciativas é de 150.000 euros.

Á hora de deseñar este plan tívose en conta que debe ser un documento ¿vivo¿, que poida ser corrixido se se detectan posibles erros ou para incorporar novos obxectivos e retos. Por este motivo, constitúese unha comisión de seguimento, que se reunirá como mínimo cada seis meses, e emitirá informe sobre o desenvolvemento do plan.

A petición desta comisión realizaranse enquisas para coñecer o grado de satisfacción co plan, recoller propostas e detectar necesidades.

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Mondoñedo
Concello de Mondoñedo
Plaza do Concello N°1 – 27740 Mondoñedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 524 003
E-mail: concellomondonedo@gmail.com