Fondo cabecera Concello de Mondoñedo

Actualidade

MEDIDAS PREVENTIVAS POLO COVID-19

ℹ👉 A continuación podes consultar a resolución publicada no DOG sobre as medidaspreventivas en materia de saúde pública aprobadas pola Xunta de Galicia como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-1_es.html

ℹ👉 De interese tamén para o/a cidadán/á é o Real Decreto-Lei publicado no BOE polo que o Goberno Central adopta medidas urxentes para responder ao impacto económico do coronavirus:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3580

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Mondoñedo
Concello de Mondoñedo
Plaza do Concello N°1 – 27740 Mondoñedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 524 003
E-mail: concellomondonedo@gmail.com