Fondo cabecera Concello de Mondoñedo

Actualidad

SUBVENCIÓNS EMPRENDEDORES/AS E EMPRESARIOS/AS, ANUALIDADE 2020

SUBVENCIÓNS EMPRENDEDORES/AS E EMPRESARIOS/AS, ANUALIDADE 2020

A seguir, listado de subvencións para emprendedores/-as e empresarios/-aspara a anualidade 2020 e enlaces correspondentes:

- TR341QPrograma do Bono das persoas autónomas. Para autónomos cunha aniguedad de máisde 42 meses. A subvención máxima é de 3.000 euros e se financia o 80%. Prazo desolicitude do 04/02/2020 - 03/03/2020. Ver convocatoria: Preme Aquí

- TR341T Programa do Bono novaoportunidade das persoas autónomas. Para persoas que se deran de alta enautónomos entre o 1 de xaneiro ao 30 de setembro de 2018 e cesaran a súaactividade por causas económicas. Ver convocatoria Preme Aquí

- TR341S Programa do Bono Renova nosnegocios das persoas traballadoras autónomas. Axudas a persoa traballadoraautónoma que vai transmitir o seu negocio por cese por ter 60 anos ou máis, opola declaración de incapacidade total ou absoluta ou as persoas herdeiras nocaso de falecemento do titular. Ver convocatoria: Preme Aquí

- Axudas aos proxectos deinvestimento empresarial. O investimento deberá ser superior a 50.000 euros einferior a 2.000.000 euros. Prazo: 04/02/2020 - 30/12/2020. Verconvocatoria: Preme Aquí

- Promoción e consolidación doemprego autónomo a través do Programa I, de axudas á promoción de empregoautónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia2014-2020, e do Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas polacontratación indefinida de persoas asalariadas, e se procede á súa convocatoriapara o ano 2020 (códigos de procedementos TR341D e TR349F). Ver convocatoria: Preme Aquí

- Fomento e consolidación doemprego a través do Programa I, para as pequenas empresas de nova creación e doPrograma II, de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de empregode base tecnolóxica, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (códigosde procedemento TR807I e TR340E). Ver convocatoria: Preme Aquí

- Axudas de acceso a crédito daspequenas e medianas empresas mediante convenio de colaboración con entidades degarantía recíproca. Ver convocatoria: Preme Aquí

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Mondoñedo
Concello de Mondoñedo
Plaza do Concello N°1 – 27740 Mondoñedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 524 003
E-mail: concellomondonedo@gmail.com