Fondo cabecera Concello de Mondoñedo

Noticias

Noticias

DOUS ANUNCIOS RELATIVOS A PARECELAS DO POLÍGONO INDUSTRIAL DE "SUELO EMPRESARIAL DEL ATLÁNTICO, S. L., S.M.E"

DOUS ANUNCIOS RELATIVOS A PARECELAS DO POLÍGONO INDUSTRIALDE ¿SUELO EMPRESARIAL DEL ATLÁNTICO, S. L., S.M.E¿

1-ANUNCIO DAS BASES DE PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN DODEREITO DE SUPERFICIE CON OPCIÓN DE COMPRA, EN DETERMINADAS PARCLEAS DO PARQUEEMPRESARIAL DE MONDOÑEDO SEGUNDO ACORDO DO CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN DASOCIEDADE DE 29 DE OUTUBRO DE 2019.

2-ANUNCIO DE PREZOS BONIFICADOS E CONDICÓNS PARA AENAXENACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, POR LICITACIÓN Á ALZA DE PARCELAS DOPARQUE EMPRESARIAL DE MONDOÑEDO (LUGO) PROPIEDADE DE "SUELO EMPRESARIAL DELATLÁNTICO, S.L., S.M.E.", SEGUNDO ACORDO DO CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN DASOCIEDADE DE 29 DE OUTUBRO DE 2019.

Descarga de archivos

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Mondoñedo
Concello de Mondoñedo
Plaza do Concello N°1 – 27740 Mondoñedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 524 003
E-mail: concellomondonedo@gmail.com