Fondo cabecera Concello de Mondoñedo

Noticias

Noticias

SUBVENCIÓN PINTURA DE FACHADAS

BANDO DE ALCALDÍA

 

SUBVENCIÓNPINTURA DE FACHADAS

O 31de outubro, aprobouse en Pleno una segunda convocatoria das subvencións parapinturas de fachadas de edificacións situadas simultaneamente no territoriohistórico do Camiño de Santiago ao seu paso por Mondoñedo e na Área deRehabilitación do Casco Histórico de Mondoñedo e Barrios Históricos de SanLázaro e Os Muíños.

CONTÍAS

Acontía da subvención será do 40 % do custo das actuacións subvencionables, parapintura de inmobles, con materiais tradicionais, incluídos dentro da área deRehabilitación. A contía máxima das axudas en calquera dos casos será de 5.000 €.

LUGARE PRAZO DE SOLICITUDES

Apresentación de solicitudes farase no Rexistro Xeral do Concello de Mondoñedo.

Oprazo de presentación das solicitudes comezará o día seguinte ao da publicaciónda presente convocatoria no Boletín Oficial da Provincia e ata o 15 de novembrode 2019 ou esgotamento do crédito.

MODELODE SOLICITUDES

Apresentación de solicitudes deberase facer no modelo de solicitude do anexo dasbases publicadas no BOP nº 189 de 19 de agosto de 2019.

O que se fai publico para xeralcoñecemento e correspondentes efectos

Mondoñedo na data da sinatura

A Alcaldesa

Asdo: MªElena Candia López

Descarga de archivos

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Mondoñedo
Concello de Mondoñedo
Plaza do Concello N°1 – 27740 Mondoñedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 524 003
E-mail: concellomondonedo@gmail.com