Fondo cabecera Concello de Mondoñedo
Inicio » Novas

Novas

Novas

Programas de fomento e mellora da eficacia enerxética e fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivenda.

 Programa de fomento emellora da eficacia enerxética e da sustentabilidade en vivendas e fomento daconservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade envivenda:

Dª. Mª ELENA CANDIA LÓPEZ, ALCALDESA¿ PRESIDENTA DO CONCELLO DE MONDOÑEDO

FAI SABER:

Que saíron publicadas no DOG Nº 143 do 30 de xullo as basesreguladoras das subvencións dos programas de fomento e mellora da eficaciaenerxética e sustentabilidade e de fomento da conservación, da mellora daseguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas do Plan estatal devivenda 2018 ¿ 2021, e se convocan para este ano as axudas.

O prazo para solicitar as axudas e ata o 30 de agosto de2019

BENEFICIARIOS: Persoas físicas, persoas xurídicas denatureza privada, comunidades de persoas propietarias ou agrupacións decomunidades, agrupación de persoas propietarias, sociedades cooperativascompostas por agrupacións de persoas propietarias de vivendas ou edificios,empresas construtoras inquilinas ou concesionarias de edificios, persoasfísicas inquilinas.

Arquivo PDF descargable con todos os detalles.

Descarga do arquivo

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Mondoñedo
Concello de Mondoñedo
Plaza do Concello N°1 – 27740 Mondoñedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 524 003
E-mail: concellomondonedo@gmail.com