Fondo cabecera Concello de Mondoñedo
Inicio » Novas

Novas

Novas

CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS DO PROCESO DE SELECCIÓN DUN EMPREGO DE CARÁCTER LABORAL TEMPORAL DE TÉCNICO/A EN INFORMACIÓN TURÍSTICA PARA O CONCELLO DE MONDOÑEDO (PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO 2018 DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO) ATA 30-SETEMBRO-2019

CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS DO PROCESO DE SELECCIÓN DUN EMPREGO DE CARÁCTER LABORAL TEMPORAL DE TÉCNICO/A EN INFORMACIÓN TURÍSTICA PARA O CONCELLO DE MONDOÑEDO (PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO 2018 DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO) ATA O 30 DE SETEMBRO DE 2019  ANUNCIO CONVOCATORIA DE EMPREGO

O Excmo.Concello de Mondoñedo por Resolución da Alcaldía do 3 de abril de 2019 aproboua convocatoria e as bases para o seguinte proceso selectivo:

.- Número e denominación do emprego :1 Técnico/a enInformación Turística

.- Título académico:Técnico Superior en Información e Comercialización Turística ou TécnicoSuperior en Guía, Información e Asistencia turística, Técnico en Empresas eActividades Turísticas ou grao ou diplomado/a en turismo ou equivalentehomologado ou ben contar coa habilitación de guía de turismo.

.- Outros requisitos:o candidato/a provirá de situación de desemprego ou de mellora de empregopara os casos en que a xornada de traballo sexa igual ou inferior ao 50% daxornada.

.-Modalidade da contratación: contrato por obra ou servizo determinado

.-Xornada: completa

.-Duración: desde a contratación e ata o 30 de setembro de 2019

.-Salario Bruto mensual (inclue a prorrata da paga extra e plus de transporte): 1.264,29

-Funcións: Vinculadas á Oficina de Turismo de Mondoñedo.

.- Prazo de presentación de solicitudes: 5 días hábiles,desde o seguinte ao da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial daProvincia de Lugo.

As persoas interesadas teñen á súa disposición as basesdeste proceso, nas oficinas do Concello, de luns a venres de 09 a 14 h.

No caso de solicitudes por correo, rógase aviso por faxao 982 507 421.

Mondoñedo.- 3 de abril de 2019

A Alcaldesa.- Mª. Elena Candia López

Publicado en BOP de Lugo de sábado 20 de abril do 2019

Descarga do arquivo

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Mondoñedo
Concello de Mondoñedo
Plaza do Concello N°1 – 27740 Mondoñedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 524 003
E-mail: concellomondonedo@gmail.com