Fondo cabecera Concello de Mondoñedo
Inicio » Novas

Novas

Novas

NOTA DE PRENSA PROGRAMAS INTEGRADOS DE EMPREGO DE GALICIA 21/01/2019

Que o Concello de Mondoñedosolicitou a concesión dunha subvención para a posta en práctica de programasintegrados de emprego de Galicia durante os anos 2018 e 2019 ao abeiro da Ordedo 31 de maio de 2018 (DOG núm. 118, do 21 de xuño de 2018).

Que lle foi concedido, segúnResolución do Director Xeral de Orientación e Promoción Laboral do 26 deoutubro de 2018, este Programa Integrado de Emprego para a agrupación deConcellos que representa, Abadín, Vilalba e Mondoñedo o programa denominadoFacendo Emprego.

Este programa está dirixido ámellora da ocupabilidade e á inserción laboral das persoas traballadoras ensituación de desemprego mediante a súa posta en marcha con intermediaciónlaboral, no ámbito dos concellos de Abadin, Vilalba e Mondoñedo e durante unperíodo de 12 meses, dirixido a 100 persoas.

Este programa que conta cunhasubvención concedida de 215.872,00 €, ten que desenvolver de forma obrigatoriaas seguintes accións: Información, orientación e asesoramento; formacióntransversal en novas tecnoloxías e/ou idiomas; técnicas de coaching,intelixencia emocional e técnicas de motivación para a busca de emprego, tantopor conta propia como allea; habilidades sociolaborais e obradoiros deentrevista; fomento da capacidade emprendedora; prospección empresarial;emparellamento de ofertas de traballo coas persoas demandantes de emprego participantes;formación para o emprego preténdese impartir ao longo do seu período deexecución dous certificados de profesionalidade:

-Atención a Persoas Dependentes en Institucións Sociais: 450 h.

- Transporte sanitario: 560 h.

 

Tamén son obrigatorias arealización de prácticas profesionais non laborais en empresas en consonanica,co contido teórico-práctico da formación impartida, así como obradoiros sobremobilidade laboral que proporcionen información dos recursos disponibles demobilidade transnacional no territorio da Unión Europea (rede Eures), así comooutros que informen ás persoas usuarias das posibilidades de inserción laboralao ampliar o ámbito xeográfico de busca de emprego fóra do concello deresidencia.

Este programa coa fin defacilitar a participación das súas/seus candidatas/os ofrecerá medidas deconciliación da vida laboral e familiar aos seus participantes.

Este programa ten o obxectivode inserción laboral do 35% de candidatos incluídos, isto é ten que insertar a35 persoas, ben por conta propia (como autónomos que manteñan a súa alta naseguridade social durante un período mínimo de 6 meses) ou por conta allea (cuncontrato mínimo de 3 meses).

Quedan vacantes 10plazas, que se poderán cubrir ata o día 8 de febreiro de 2019, pero únicamente, para os seguintes colectivos:

- persoas desempregadas condiscapacidade

- persoas desempregadas enperigo de exclusión social (incluídas as perceptoras de Risga)

- persoas desempregadasmulleres coa condición de vítimas de violencia de xénero

- persoasdesempregadas menores de 30 anos con baixa cualificación

Aquelas persoas dosconcellos de A Pastoriza, A Pontenova, Abadín Alfoz, Barreiros, Burela,Cospeito Foz, Lourenzá, Meira, Pol, Trabada, Ribadeo, Riotorto, Valadouro,Vilalba e Mondoñedo que estén interesadas en participar poden contactar nosseguintes teléfonos:

Mondoñedo:982 521 369 (Sonia) // 982 524 003 (José Manuel) Ext. 4

Descarga do arquivo

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Mondoñedo
Concello de Mondoñedo
Plaza do Concello N°1 – 27740 Mondoñedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 524 003
E-mail: concellomondonedo@gmail.com