Fondo cabecera Concello de Mondoñedo
Inicio » Novas

Novas

Novas

NOTA DE PRENSA PROGRAMAS INTEGRADOS DE EMPREGO DE GALICIA 21/01/2019

Que oConcello de Mondoñedo solicitou a concesión dunha subvención para a posta enpráctica de programas integrados de emprego de Galicia durante os anos 2018 e2019 ao abeiro da Orde do 31 de maio de 2018 (DOG núm. 118, do 21 de xuño de2018).

Quelle foi concedido, según Resolución do Director Xeral de Orientación ePromoción Laboral do 26 de outubro de 2018, este Programa Integrado de Empregopara a agrupación de Concellos que representa, Abadín, Vilalba e Mondoñedo oprograma denominado Facendo Emprego.

Esteprograma está dirixido á mellora da ocupabilidade e á inserción laboral daspersoas traballadoras en situación de desemprego mediante a súa posta en marchacon intermediación laboral, no ámbito dos concellos de Abadin, Vilalba eMondoñedo e durante un período de 12 meses, dirixido a 100 persoas.

Esteprograma que conta cunha subvención concedida de 215.872,00 €, ten quedesenvolver de forma obrigatoria as seguintes accións: Información, orientacióne asesoramento; formación transversal en novas tecnoloxías e/ou idiomas;técnicas de coaching, intelixencia emocional e técnicas de motivación para abusca de emprego, tanto por conta propia como allea; habilidades sociolaboraise obradoiros de entrevista; fomento da capacidade emprendedora; prospecciónempresarial; emparellamento de ofertas de traballo coas persoas demandantes deemprego participantes; formación para o emprego preténdese impartir ao longo doseu período de execución dous certificados de profesionalidade:

- Atención a Persoas Dependentes enInstitucións Sociais: 450 h.

- Transporte sanitario: 560 h.

Tamén son obrigatorias a realización de prácticasprofesionais non laborais en empresas en consonanica, co contidoteórico-práctico da formación impartida, así como obradoiros sobre mobilidadelaboral que proporcionen información dos recursos disponibles de mobilidadetransnacional no territorio da Unión Europea (rede Eures), así como outros queinformen ás persoas usuarias das posibilidades de inserción laboral ao ampliaro ámbito xeográfico de busca de emprego fóra do concello de residencia.

Esteprograma coa fin de facilitar a participación das súas/seus candidatas/osofrecerá medidas de conciliación da vida laboral e familiar aos seusparticipantes.

Esteprograma ten o obxectivo de inserción laboral do 35% de candidatos incluídos,isto é ten que insertar a 35 persoas, ben por conta propia (como autónomos quemanteñan a súa alta na seguridade social durante un período mínimo de 6 meses)ou por conta allea (cun contrato mínimo de 3 meses).

Quedanvacantes 22 plazas, que se poderán cubrir ata o día 8 de febreiro de 2019, pero únicamente, para os seguintes colectivos:

-persoas desempregadas con discapacidade

-persoas desempregadas en perigo de exclusión social (incluídas as perceptorasde Risga)

- persoas desempregadas mulleres coa condiciónde vítimas de violencia de xénero

- persoasdesempregadas menores de 30 anos con baixa cualificación

Aquelas persoas dos concellos de APastoriza, A Pontenova, Abadín Alfoz, Barreiros, Burela, Cospeito Foz, Lourenzá, Meira, Pol, Trabada, Ribadeo,Riotorto, Valadouro, Vilalba e Mondoñedo que estén interesadas en participarpoden contactar nos seguintes teléfonos:

Mondoñedo: 982 521 369 (Sonia) // 982 524 003 (José Manuel)Ext. 4

Descarga do arquivo

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Mondoñedo
Concello de Mondoñedo
Plaza do Concello N°1 – 27740 Mondoñedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 524 003
E-mail: concellomondonedo@gmail.com