Fondo cabecera Concello de Mondoñedo
Inicio » Novas

Novas

Novas

BASES QUE REXERÁN A SELECCIÓN, POR CONCURSO-OPOSICIÓN DE UN AXUDANTE DE ANIMADOR CULTURAL, DEPORTIVO E SOCIAL, PERSOAL LABORAL TEMPORAL, PARA A COLABORACIÓN NO SERVIZO DE CULTURA, DEPORTE E SERVIZOS SOCIAIS (PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO 2018)

ANUNCIOCONVOCATORIA DE EMPREGO

O Excmo. Concello deMondoñedo por acordo da Xunta de Goberno Local do 7 de xaneiro de 2019, aproboua convocatoria e as bases para o seguinte proceso selectivo (Programa Fomentodo Emprego-Subvencionado pola Deputación Provincial de Lugo):

.- Número e denominación do emprego : 1 axudante animador cultural,deportivo e social (Programa Fomento do Emprego 2018 da Deputación Provincialde Lugo)

.- Requisitos: Provir de situación de desemprego ou de mellora de emprego paraos casos nos que a xornada de traballo sexa igual ou inferior ao 50% daxornada.

.-Modalidade da contratación: contrato obra/servizo 6 meses

.-Xornada: parcial (50%)

.-Soldo bruto: 632,14 euros brutos mensuais, incluíndo a parte proporcional dapaga extra.

.- Funcións: Ver bases daconvocatoria

.- Prazo de presentación de solicitudes: 5 días hábiles a contar dende oseguinte ao da publicación do presente anuncio no diario El Progreso.

As persoas interesadas teñen á súa disposición as basesdeste proceso, nas oficinas do Concello, de luns a venres de 09 a 14 h.

No caso de envío de solicitudes por correo, rógase avisopor fax ao 982 507 421.

Mondoñedo, 7 dexaneiro de 2019

A Alcaldesa.- Mª. Elena Candia López

NOTA:O anuncio publicouse na edición provincial de El Progreso o día 22 de xaneirode 2019

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Mondoñedo
Concello de Mondoñedo
Plaza do Concello N°1 – 27740 Mondoñedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 524 003
E-mail: concellomondonedo@gmail.com