Fondo cabecera Concello de Mondoñedo

Actualidad

BANDO DA PUBLICACIÓN NO BOP DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA DO IMPOSTO DE BEN INMOBLES PARA UNHA BONIFICACIÓN DO 20% NA COTA ÍNTEGRA PARA BENS UBICADOS DENTRO DE NUCLEOS RURAIS DELIMITADOS POLO PLANEAMENTO

En data 28 de xaneiro de 2017 publicouse no BOP a modificación da Ordenanzado imposto de Bens Inmobles na que se aprobou unha bonificación do 20% na cotaíntegra do imposto correspondente aos bens inmobles ubicados dentro dos núcleosrurais delimitados polo planeamento urbanístico municipal, ao abeiro doestablecido no artigo 74.1 do Texto Refundido da Lei Reguladora das FacendasLocais.

Dende o Concello de Mondoñedo levaranse a cabo os trámites oportunos paraque todos aqueles inmobles afectados pola bonificación se beneficien da mesmaneste exercicio 2019.

Descarga de archivos

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Mondoñedo
Concello de Mondoñedo
Plaza do Concello N°1 – 27740 Mondoñedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 524 003
E-mail: concellomondonedo@gmail.com