Fondo cabecera Concello de Mondoñedo

Actualidad

CONCESIÓN SUBVENCIÓN DO INEGA AO ABEIRO DA RESL. DO 26 DE DECEMBRO DE 2017 POLA QUE SE ESTABLECEN BASES REGULADORAS E SE ANUNCIA A CONVOCATORIA ANTICIPADA DE SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE ENERXÍAS RENOVABLES, PARA O ANO 2018...

cartel_publicidad_RE_FEDER_2018

CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN POLO INSTITUTO ENERXÉTICO DEGALICIA AO ABEIRO DA RESOLUCIÓN DO 26 DE DECEMBRO DE 2017 POLA QUE SEESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E SE ANUNCIA A CONVOCATORIA ANTICIPADA DESUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE ENERXÍAS RENOVABLES, PARA O ANO 2018,COFINANCIADAS POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL, NO MARCO DOPROGRAMA OPERATIVO FEDER-GALICIA 2014-2020

No DOG núm. 21,do 30 de xaneiro de 2018 publicouse unha Resolución do Instituto Enerxético deGalicia do 26 de decembro de 2017 polaque se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria anticipadade subvencións para proxectos de enerxías renovables, para o ano 2018,cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco doPrograma Operativo Feder-Galicia 2014-2020 .

O Concello de Mondoñedo en data 28/02/2018solicitou unha subvención ao abeiro desta Resolución para a actuación denominada INSTALACIÓN DECALDEIRA DE BIOMASA NO BARRIO DE VILAR, MONDOÑEDO (LUGO).

O Director do Instituto Enerxéticode Galicia (INEGA), ditou Resolución favorable de concesión desta subvención, odía 19 de xuño de 2018, cun orzamento aceptado sen IVE de 49.696,00 € cuninvestimento elixible sen IVE de 45.184,00 €, un orzamento aceptado con IVE de60.132,16 €, cunha axuda cunha intensidade do 80% polo sobre un custe elixiblede 54.672,64, o que ai un importe de axuda concedida (FEDER) 43.738,11.

Esta actuación executarase na datalímite do 22 de outubro de 2018.

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Mondoñedo
Concello de Mondoñedo
Plaza do Concello N°1 – 27740 Mondoñedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 524 003
E-mail: concellomondonedo@gmail.com