Fondo cabecera Concello de Mondoñedo

Actualidade

ANUNCIO CONVOCATORIA DE EMPREGO: 8 empregos de peón especialista forestal/operario de servizos múltiples (Programa Depuemprego 2017)

ANUNCIO CONVOCATORIA DE EMPREGO

O Excmo. Concello de Mondoñedo por acordo da Xunta de Goberno Local de 4 desetembro de 2018 aprobou a convocatoria e as bases para o seguinte procesoselectivo (Programa Depuemprego 2017-Subvencionado pola Deputación Provincialde Lugo):

.- Número e denominación do emprego : 8empregos de peón especialista forestal/operario de servizos múltiples (ProgramaDepuemprego 2017)  

.- Modalidade da contratación: contratolaboral por obra/servizo por período de un mes e como último día de contratoata o 31 de outubro de 2018

.- Xornada: completa

.- Soldo bruto: 1.373,18 euros mensuais,incluíndo a parte proporcional da paga extra.

.- Funcións: Ver bases da convocatoria

.- Prazo de presentación de solicitudes: 5días hábiles a contar dende o seguinte ao da publicación do presente anuncio nodiario El Progreso.

As persoas interesadas teñen á súadisposición as bases deste proceso, nas oficinas do Concello, de luns a venresde 09 a 14 h.

No caso de envío de solicitudes porcorreo, rógase aviso por fax ao 982 507 421.

Mondoñedo, 4 de setembro de 2018

A Alcaldesa.- Mª. Elena Candia López

NOTA: Prazo de Presentaciónde instancias do 20 ao 26 de setembro (ambos inclusive)

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Mondoñedo
Concello de Mondoñedo
Plaza do Concello N°1 – 27740 Mondoñedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 524 003
E-mail: concellomondonedo@gmail.com