Fondo cabecera Concello de Mondoñedo

Actualidade

PROCESO DE SELECCIÓN CONVOCADO PARA A CONTRATACIÓN DE 1 CONDUTOR VEHÍCULO MOTOBOMBA DO EXCMO. CONCELLO DE MONDOÑEDO

PROCESODE SELECCIÓN CONVOCADO PARA A CONTRATACIÓN DE 1 CONDUTOR VEHÍCULO MOTOBOMBA DOEXCMO. CONCELLO DE MONDOÑEDO

Convocatoria e Bases aprobadas por Resolución de alcaldíao día 10/07/2018:

.- Número e denominación dos empregos: 1 Condutor/a de Vehículo Motobomba

.- Titulación mínima requirida: Certificado deescolaridade.

.- Outros requisitos: Permiso de conducción C, e Celga 2ou equivalente.

.- Funcións: Ver bases de convocatoria.

Lugar e prazo para presentación de instancias: No Rexistro Xeral do Concello de Mondoñedo, no prazo de 2días hábiles, desde o seguinte á publicación do presente anuncio daconvocatoria no diario El Progreso.

PRAZO DE PRESENTACIÓN: 12 E 13 DE XULLO DE 2018

As bases atópanse a disposición dos interesados/as nasdependencias municipais de 9.00 a 14.00 h de luns a venres.

Mondoñedo.- 10 de xullo de 2018

A alcaldesa.- Dª María Elena Candia López

Descarga do arquivo

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Mondoñedo
Concello de Mondoñedo
Plaza do Concello N°1 – 27740 Mondoñedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 524 003
E-mail: concellomondonedo@gmail.com