Fondo cabecera Concello de Mondoñedo

Actualidade

PROCESO DE SELECCIÓN CONVOCADO PARA A BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS E CONDUTORES VEHÍCULO MOTOBOMBA DO EXCMO. CONCELLO DE MONDOÑEDO

PROCESODE SELECCIÓN CONVOCADO PARA A BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOSFORESTAIS E CONDUTORES VEHÍCULO MOTOBOMBA DO EXCMO. CONCELLO DE MONDOÑEDO

ANUNCIO: PUBLICACIÓN DAS LISTASPROVISIONAIS DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS NO PROCESO DE SELECCIÓN CONVOCADO PARA ABRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS E CONDUTORESVEHÍCULO MOTOBOMBA DO CONCELLO DE MONDOÑEDO (INDÍCASE O LUGAR E HORA DEREALIZACIÓN DA PROBA PRÁCTICA)

---

Convocatoria e Bases aprobadas por Resolución de alcaldíao día 21/06/2018:

.- Número e denominación dos empregos: 1 Xefe de Brigada

1 Peón Condutor

3 Peóns de Brigada

3 Condutor/a de Vehículo Motobomba

.- Titulación mínima requirida:

Xefe de Brigada: Enxeñeiro de Montes, Enxeñeiro Técnico Forestal, TécnicoSuperior en Xestión e Organización de Recursos Naturais e Paisaxísticos,Técnico en Traballos Forestais e Conservación do Medio Natural ou formaciónprofesional equivalente, así como permiso de conducir B e Celga 3 ouequivalente homologado.

Peón Condutor: Certificado Escolaridade ou equivalente homologado,permiso de conducir B e Celga 2 ou equivalente homologado.

Peón de Brigada: Certificado Escolaridade ou equivalente homologado e Celga 2 ouequivalente homologado.

Condutor/a de Vehículo Motobomba: Certificado Escolaridade ou equivalente homologado,permiso de conducir C e Celga 2 ou equivalente homologado.

.- Modalidade contractual: laboral, por obra ou servizode duración determinada a tempo completo 3 meses.

.- Funcións: Ver bases de convocatoria.

Lugar e prazo para presentación de instancias: No Rexistro Xeral do Concello de Mondoñedo. Prazo de presentación aberto ata o 3 de xullo inlcuído.

As bases atópanse a disposición dos interesados/as nasdependencias municipais de 9.00 a 14.00 h de luns a venres.

Mondoñedo.- 21 de xuño de 2018

A alcaldesa.- Dª María Elena Candia López

Descarga do arquivo

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Mondoñedo
Concello de Mondoñedo
Plaza do Concello N°1 – 27740 Mondoñedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 524 003
E-mail: concellomondonedo@gmail.com