Fondo cabecera Concello de Mondoñedo

Actualidade

BANDO DE ALCALDÍA: sobre regularización catastras solicitada polo anterior alcalde en maio de 2014

BANDO DE ALCALDIA

Segundo información do Servizo de Recadación da Deputaciónde Lugo, nos vindeiros días os veciños de Mondoñedo recibirán as liquidaciónscorrespondentes ao proceso de regularización catastras solicitada polo anterioralcalde en maio de 2014.

Desta situación, o actual goberno informou en reuniónpública celebrada na Casa da Xuventude o 6 de maio de 2016.

Debido á excepcionalidade e gravosidade destas liquidación ,o Concello pon a disposición dos veciños todos os medios admisibles en dereitopara facilitar o abono das mesmas, en concreto os recollidos na ordenanda xeralde xestión, recadación e inspecciçon dos ingresos de dereito público propios daDeputación Provincial e dos ingresos de dereito público cuxa xestión,recadación e inspección foron delegadas na Deputación Provincial, no artigo 9que regula a posibilidade do fraccionamento e aprazamento do pago, como regraxeral, o prazo máximo será ata de doce meses. Non obstante, para débedassuperiores a 3.000 euros, este prazo poderá ampliarse ata os 24 meses. Eexcepcionalmente, atendendo as dificultades económicas poderá concederse unprazo de duración superior ao dos apartados anteriores.

Para maior información, poden acudir ás oficinasmunicipais.

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Mondoñedo
Concello de Mondoñedo
Plaza do Concello N°1 – 27740 Mondoñedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 524 003
E-mail: concellomondonedo@gmail.com