Fondo cabecera Concello de Mondoñedo

Actualidade

ANUNCIO CONVOCATORIA DE EMPREGO - 1 axente de desenvolvemento turístico (Programa Depuemprego)

ANUNCIOCONVOCATORIA DE EMPREGO

O Excmo. Concello de Mondoñedo por acordo da Xunta de Goberno Local de data11 de maio de 2018 aprobou a convocatoria e as bases para o seguinte procesoselectivo:

.- Número e denominación do emprego : 1 axente de desenvolvemento turístico(Programa Depuemprego).

.- Títuloacadémico: Grao ou Diplomatura en Turismo ou equivalente homologado.

- Outrosrequisitos: Celga 4

.- Modalidade dacontratación: contrato ata o 31 de outubro de 2018

.- Xornada: parcial (30h/semana)

.- Salario Bruto mensual(inclue a prorrata da paga extra): 1.075,35 €

.- Funcións: Ver bases da convocatoria

.- Prazo de presentación de solicitudes: 5 días hábiles a partir doseguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficialda Provincia de Lugo.

As persoas interesadas teñen á súa disposición as bases deste proceso, nasoficinas do Concello, de luns a sábado de 09 a 14 h.

No caso de envío de solicitudes por correo, rógase aviso por fax ao 982 507421.

Mondoñedo, 11 de maio de 2018

A Alcaldesa.- Mª. Elena Candia López

NOTA: Prazo de presentación deinstancias é do 1 de xuño ao 7 de xuño de 2018, ambos inclusive.

Descarga do arquivo

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Mondoñedo
Concello de Mondoñedo
Plaza do Concello N°1 – 27740 Mondoñedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 524 003
E-mail: concellomondonedo@gmail.com