Fondo cabecera Concello de Mondoñedo

Actualidade

CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS DO PROCESO DE SELECCIÓN DUN EMPREGO DE CARÁCTER LABORAL TEMPORAL DE TÉCNICO EN INFORMACIÓN TURÍSTICA PARA O CONCELLO DE MONDOÑEDO

O Excmo.Concello de Mondoñedo por Resolución da Alcaldía do 16 de maio de 2018 aproboua convocatoria e as bases para o seguinte proceso selectivo:

.- Número e denominación do emprego :1 Técnico/a en Información Turística

.- Título académico:Técnico Superior en Información e Comercialización Turística ou TécnicoSuperior en Guía, Información e Asistencia turística, Técnico en Empresas eActividades Turísticas ou grao ou diplomado/a en turismo ou equivalentehomologado ou ben contar coa habilitación de guía de turismo.

.- Outros requisitos:Figurar como desempregado ou demandante dunha mellora de emprego no ServizoPúblico de Emprego de Galicia, tanto no momento da presentación da instancia,como no momento da súa contratación.

.-Modalidade da contratación: contrato por obra ou servizo determinado

.-Xornada: completa

.-Duración: desde a contratación e ata o 15 de setembro.

.-Salario Bruto mensual (inclue a prorrata da paga extra e plus de transporte): 1.264,29€

-Funcións: Vinculadas á Oficina de Turismo de Mondoñedo.

.- Prazo de presentación de solicitudes: 5 días hábiles,desde o seguinte ao da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial daProvincia de Lugo.

As persoas interesadas teñen á súa disposición as basesdeste proceso, nas oficinas do Concello, de luns a venres de 09 a 14 h.

No caso de solicitudes por correo, rógase aviso por faxao 982 507 421.

Mondoñedo.- 16 de maio de 2018

A Alcaldesa.- Mª. Elena Candia López

Descarga do arquivo

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Mondoñedo
Concello de Mondoñedo
Plaza do Concello N°1 – 27740 Mondoñedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 524 003
E-mail: concellomondonedo@gmail.com