Fondo cabecera Concello de Mondoñedo

Actualidade

ANUNCIO CONVOCATORIA DE EMPREGO - constitución dunha bolsa de emprego para a prestación do SAF

ANUNCIO CONVOCATORIA DE EMPREGO

O Excmo. Concello deMondoñedo na Xunta de Goberno Local de data 12 de marzo de 2018 aprobou aconvocatoria e as bases para o seguinte proceso selectivo:

.- Número e denominación do emprego: constitución dunhabolsa de emprego para a prestación do SAF

.- Título académico:técnico en coidados auxiliares de enfermería (FP), Técnico de atenciónsociosanitaria (FP), certificado de profesionalidade de atención sociosanitariaa persoas dependentes en institucións sociais; atención sociosanitaria apersoas no domicilio, ou equivalente homologado.

.- Outros requisitos:Dispor de permiso de conducir B e de vehículo para desprazarse

.- Modalidade da contratación: contrato por obra ouservizo determinado

.- Xornada: en función das necesidades do servizo

.- Salario Bruto mensual (inclue a prorrata da pagaextra): 1.071,10 €

.- Funcións: Atención doméstica, atención persoais eaxuda ás persoas dependentes.

.- Prazo de presentación de solicitudes: 10 días hábiles,desde o seguinte á publicación do presente anuncio no BOP.

As persoas interesadas teñen á súa disposición as basesdeste proceso, nas oficinas do Concello, de luns a venres de 09 a 14 h.

No caso de solicitudes por correo, rógase aviso por faxao 982 507 421.

Mondoñedo.- 12 de marzo de 2018

A Alcaldesa.- Mª. Elena Candia López

NOTA: prazo de presentación de instancias: dendeo 21 de marzo ata o 5 de abril (ambos inclusive).

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Mondoñedo
Concello de Mondoñedo
Plaza do Concello N°1 – 27740 Mondoñedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 524 003
E-mail: concellomondonedo@gmail.com