Fondo cabecera Concello de Mondoñedo

Actualidade

MODIFICACIÓN DO IMPOSTO DE BENS INMOBLES

O pasado 28 de novembro aprobouse provisionalmente a modificación da ordenanza reguladora do imposto de Bens Inmobles que contempla unha redución do 0,75 ao 0,64 do tipo impositivo do IBI correspondente a bens de natureza rústica, unha bonificación para os bens sitos en solo de núcleo rural, fixando esta bonificación de xeito estable no 20% da cota e, por último, a posibilidade de fraccionar o pagamento das contías resultantes da regularización catastral, cando o importe da cota a regularizar sexa superior aos 300 euros.

Descarga do arquivo

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Mondoñedo
Concello de Mondoñedo
Plaza do Concello N°1 – 27740 Mondoñedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 524 003
E-mail: concellomondonedo@gmail.com