Fondo cabecera Concello de Mondoñedo

Parroquia de Lindín

Igrexa Parroquial de Santiago de Lindín

A primeiras referencias sobre a existencia dunha igrexa en Lindín témoas en 1261 cando o bispo Nuño II Pérez fai doación da mesma á mesa capitular da Catedral, pero descoñecemos a localización desta construción orixinaria. Hoxe en día consérvase o topónimo de Igrexa Vella, pero lonxe do lugar onde fica a actual construción.

Esta, que hoxe podemos ver, foi construída no século XVIII e reformada no XIX. Consta de tres partes: nave rectangular, capela maior cadrada á que se accede a través dun arco triunfal e sancristía adosada a continuación desta e que presenta un tamaño menor que o resto do conxunto.

Posúe pórtico na fachada principal e sobre esta unha espadana de dous corpos e tres vanos.

Esta edificación garda no seu interior un retablo maior procedente da Igrexa de San Pedro de Alcántara tras a desamortización desta. Trátase dunha obra de estilo Barroco que foi preciso desmontar en dúas partes para poder adaptalo á súa nova localización. A parte baixa do retablo é o altar maior e o segundo corpo está situado á esquerda de xeito independente. A imaxinería que contén é a que posuía e así atopamos tallas co hábito da reforma alcantarina como é o caso dun San Bernaldino. Outras imaxes son a Virxe do Rosario ou San Francisco.

Tamén garda un segundo altar, procedente de Alcántara, de estilo barroco coas imaxes de San Pedro e San Paulo.

O antigo retablo maior desta igrexa está colocado no muro dereito da nave. No muro esquerdo atopamos outro retablo do século XIX.

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Mondoñedo
Concello de Mondoñedo
Plaza do Concello N°1 – 27740 Mondoñedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 524 003
E-mail: concellomondonedo@gmail.com